Arbetsmiljö

Vi på Magnus Elservice AB vill verka för en god arbetsmiljö för anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och vår omvärld. Därför lägger vi stor vikt vid både kvalité, arbetsmiljö, hälsa och miljön i stort.

Vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt med respekt både för individen och vår miljö. Våra anställda har, utefter våra fastlagda rutiner, ansvar för att vårt arbete utförs på ett sådant sätt att vi inte riskerar ohälsa vare sig för oss eller andra. Vi tar också särskild hänsyn till vår miljö, på både kort och lång sikt.

Det gör vi bland annat genom:

  • sortering av avfall från våra arbeten
  • miljöbilar
  • att alltid sträva efter så miljövänliga arbetssätt och produkter som möjligt
  • att stötta goda krafter

 

BEHÖRIGHETER

Självklart har vi den utbildning och de behörigheter för att få lov att verka som elektriker.

LEVERANSER

För oss är det viktigt att leverera rätt sak, i rätt tid, till rätt pris. Det gillar våra kunder.

FACEBOOK

På Facebook kan du följa oss och få mer inblick i hur vi arbetar och vilka vi är. Följ med.

GODA KRAFTER

Vi gillar goda krafter. Därför stöttar vi organisationerna ”Min stora dag” och ”Antivåldsbyrån”.