Vi stöttar goda krafter

Som företag vill vi ta ett ansvar. Vi vill inte bara att vi och våra kunder ska ha det bra, utan även andra. Därför har vi valt att stötta några verksamheter som vi gärna gynnar lite extra.

Min Stora Dag
​"Min stora dag" är en insamlingsstiftelse som hjälper barn med svåra sjukdomar att förverkliga sina önskedrömmar. Varje år insjuknar hundratals barn i Sverige i sjukdomar med en svår livspåverkande, inte sällan livshotande, diagnos. Min Stora Dags mål är att ge dessa barn någonting underbart att drömma om när dagarna är långa och behandlingarna tuffa. 
Besök Min Stora Dag på webben.

Antivåldsbyrån
"Antivåldsbyråns" mål är att fler och fler konsumenter och andra typer av slutanvändare skall förstå de positiva samhällseffekterna när de prioriterar sina inköp från företag som valt ett samhällsnyttigt annonseringsalternativ. Ett annat mål är att generellt öka varje människas samhällsengagemang!
Besök antivåldsbyrån på Facebook.

KFUM Malmö Volley
Vi stöttar också KFUM Malmö Volley för deras stora engagemang i sin ungdomsverksamhet. 
Besök deras webbsida.

BEHÖRIGHETER

Självklart har vi den utbildning och de behörigheter för att få lov att verka som elektriker.

LEVERANSER

För oss är det viktigt att leverera rätt sak, i rätt tid, till rätt pris. Det gillar våra kunder.

FACEBOOK

På Facebook kan du följa oss och få mer inblick i hur vi arbetar och vilka vi är. Följ med.

GODA KRAFTER

Vi gillar goda krafter. Därför stöttar vi organisationerna ”Min stora dag” och ”Antivåldsbyrån”.